Soft skills voor consultants

Consultants worden door organisaties ingehuurd voor hun vakinhoudelijke expertise. Dit kunnen heel uiteenlopende vakgebieden zijn, variërend van ICT-consultants tot en met consultants in de zorg of het onderwijs. Behalve hun inhoudelijke kennis en ervaring zijn soft skills voor consultants van wezenlijk belang.

Waarom zijn soft skills belangrijk voor consultants?

Als consultant zul je vaak voor jouw klant een voorstel maken, of plannen, adviezen of een ontwerp. En hoe goed dat feitelijk ook in elkaar steekt, het valt of staat met de acceptatie ervan. Misschien ken je wel de beroemde formule:

Effectiviteit = Inhoud x Acceptatie (E = I x A)

Dat is logisch want jouw klant moet jouw mooie werk welk aantrekkelijk en interessant vinden. Een mooie regel die daar bij past is dat je nog zo gelijk kunt hebben, het nog niet wil zeggen dat je ook gelijk krijgt. Dus alle reden om naast je vakkennis ook aandacht te besteden aan manieren waarop je die acceptatie kunt vergroten. En dat is waar je soft skills voor nodig hebt.

soft skills voor consultants

Welke soft skills heeft een consultant nodig?

De meest voor de hand liggende soft skills waar een consultant over moet beschikken, zijn communicatieve vaardigheden. Bovenaan staat absoluut de vaardigheid om goed te luisteren. Want je kunt pas een goed voorstel maken en geaccepteerd krijgen als je eerst goed hebt geluisterd naar de klant. Waar heeft hij of zij behoefte aan, wat zijn belangrijke criteria, met welke randvoorwaarden heb je te maken en nog veel meer. Alleen wanneer je op basis van dergelijke input jouw voorstel samenstelt, maak je kans dat de klant zegt “Ja, dit is waar ik naar op zoek was!”.

Andere communicatieve vaardigheden waar je aan kunt denken, zijn het goed kunnen beargumenteren en beïnvloeden, goed presenteren, goed contacten leggen en als je sturing aan een projectteam geeft komen daar natuurlijk leidinggevende skills bij.

En gebruik je antennes!!

Naast communicatieve vaardigheden en leidinggevende skills, is het enorm belangrijk dat je volop aandacht hebt voor wat jouw “antennes” je willen zeggen. Er zijn verschillende bronnen van informatie die niet zozeer tegen je verteld worden, maar van wezenlijk belang kunnen zijn. Zo is het inlevingsvermogen een belangrijke soft skill voor consultants. Wie zich niet kan inleven in wat voor de verschillende stakeholders van de klant belangrijk is, zal op weerstand stuiten. Je kunt nog zoiets geniaals voor de klant hebben bedacht, als hij of zij zich niet gezien of gehoord voelt, zal de acceptatie ver te zoeken zijn. Zoals de Britten dan letterlijk zeggen: “I don’t buy this”.

Een vorm van inlevingsvermogen is ook je politieke sensitiviteit. Het is goed om een antenne te ontwikkelen voor de zaken die misschien politiek wat gevoelig liggen. Dat wil niet zeggen dat je gevoelige zaken uit de weg moet gaan, maar dat je tactvol en tactisch met die zaken omgaat.

In sommige takken van consultancy, met name bij organisatieontwikkeling zoals reorganisaties, fusies, cultuurveranderingen, is het zelfs van belang om aandacht te hebben voor de historie van de organisatie, belangrijke momenten en belangrijke personen uit dat verleden. Soms zijn in een organisatie dingen gebeurd, waarvan men nooit kon vermoeden dat het zo lang zou doorwerken. Denk aan een vervelend gelopen ontslagprocedure of een klokkeluidersaffaire. Het is niet voor niets dat men vaak geen oude koeien uit de sloot wil halen. Vaak wordt gedacht: het verleden is geweest, daar hebben we het niet meer over. Maar daarin zitten juist de angels die voorkomen dat de gewenste ontwikkeling een succes wordt. In onze training Leiderschap met Open Vizier besteden we uitgebreid aandacht aan juist dit soort inzichten. Behalve voor leiders is het een van de belangrijkste soft skills voor consultants die werken in organisatieontwikkeling.

Wil jij meer effect als consultant?

Bij Anker & Kompas kennen we het werk als consultant, omdat sommige van onze trainers zelf ooit consultant waren. We herkennen dus veel van waar jij mee te maken krijgt in jouw dagelijks werk en weten hoe belangrijk soft skills daarin zijn.

Een training kan jou helpen om je soft skills verder te ontwikkelen. Om te beginnen kan onze training Effectief Communiceren waardevol zijn. In die training leer je diverse communicatieve vaardigheden die je als consultant nodig hebt.

Daarnaast kan Anker & Kompas veel meer soft skills trainen. Voor consultancy bedrijven maken we een soft skills training dan op maat, afgestemd op jullie specifieke behoefte. Wanneer je daar interesse in hebt, neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee wat in jullie geval het meest waardevol zou zijn.

WhatsApp ons
1
Stel je vraag via WhatsApp
Heb je een vraag voor ons? Stuur een whatsapp-bericht!