Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.anker-kompas.nl bezoekt.

  1. Beheer.

De website www.anker-kompas.nl staat onder beheer van Anker & Kompas. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

  1. Gegevens van bezoekers.

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.anker-kompas.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Anker & Kompas zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

  1. Cookies.

Anker & Kompas maakt geen gebruik van cookies.

  1. Vragen.

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Anker & Kompas. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

  1. Disclaimer.

Anker & Kompas is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De laatste wijziging is doorgevoerd op 5 februari 2018.

 

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Anker & Kompas.

  1. Gegevens die door de klant verstrekt worden.

Anker & Kompas kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling zoals het inplannen, voorbereiden, leveren en factureren van de bestelde producten en diensten.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een uitnodiging voor een training waarvoor de klant zich heeft aangemeld.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid e.d., waarvan Anker & Kompas denkt dat het van waarde kan zijn voor de klant.

  1. Gegevens verstrekken aan derden.

Gegevens die door de klant aan Anker & Kompas zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

  1. Beveiliging.

De gegevens die de klant aan Anker & Kompas verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

  1. Aanpassing van klantgegevens.

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Anker & Kompas kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Anker & Kompas voorgeschreven wijze door te geven.

 

WhatsApp ons
1
Stel je vraag via WhatsApp
Heb je een vraag voor ons? Stuur een whatsapp-bericht!