Personal Coaching

Bij personal coaching is sprake van individuele begeleiding door een coach. Hierbij wordt ingegaan op de persoonlijke vraagstukken die je hebt ten aanzien van jouw werksituatie, al dan niet in combinatie met je privé-leven. Situaties die leiden tot spanningen, blokkades in de beroepsuitoefening of een disbalans tussen werk en privé.

Personal coaching is een vorm van “de spiegel voorhouden” en daardoor zicht krijgen op lastige situaties, onderliggende oorzaken, de effectiviteit van jouw huidige gedrag en welke alternatieve keuzes je wellicht hebt.

Door het bevorderen van zelflerend vermogen zul je na enkele bijeenkomsten zelfstandig in staat zijn om effectiever met situaties om te gaan die voorheen nog niet zo gemakkelijk waren. Steeds houden we in de gaten wat je nog nodig hebt en zodra jij weer het gevoel hebt verder te kunnen, ronden we de personal coaching af.

coaching

Personal coaching in aansluiting op een training

Onze trainingen zijn erop gericht dat je na afloop zelfstandig verder kunt. Toch is het mogelijk dat je behoefte hebt aan personal coaching die je in de eerste periode na de training begeleidt. Want hoe verhelderend een training ook is, het is nog niet altijd eenvoudig om het geleerde in de praktijk toe te passen. Soms komen in het bewustwordings-proces na afloop van de training vragen naar boven die je beantwoord wilt hebben. In die gevallen biedt Anker & Kompas de mogelijkheid om op individuele basis één of meer coachingsgesprekken te volgen, bij voorkeur met de trainer van jouw groep.

Data kon niet geladen worden
WhatsApp ons
1
Stel je vraag via WhatsApp
Heb je een vraag voor ons? Stuur een whatsapp-bericht!