Werk en privé gescheiden houden, kan dat?

Vandaag verscheen er een bericht over de mate waarin de werkgever zich mag mengen in de leefstijl van de medewerkers. Een gevoelig thema, dat keer op keer op de agenda komt. Want logisch lijkt het dat een ongezond eetpatroon en riskante hobby’s de werkresultaten kunnen beïnvloeden. Maar toch vinden velen het not done als een werkgever hier wat van zegt of zelfs maar naar informeert.

Waarom zou de werkgever mijn privé-zaken willen weten?

Persoonlijk kan ik heel goed begrijpen dat een werkgever er belang bij heeft dat de medewerker zorgt dat hij elke dag topfit naar het werk komt. Dus goed volgens de schijf van vijf eten, voldoende bewegen, matig met alcohol en risicovolle activiteiten vermijden! Immers, als de werknemer ziek wordt of gewond raakt, dan zit niet alleen hij zelf, maar ook de werkgever met de gebakken peren. Die moet namelijk loon doorbetalen en daarnaast maar zien hoe het werk van de uitvaller opgevangen wordt.

Aan de andere kant…

Je kunt de boel ook omkeren. Mag het gezin dan de werknemer verwachten dat diens werkgever er voor zorgt dat hij geen stress krijgt, moet overwerken of werk mee naar huis neemt? Want je hebt als gezin toch ook recht op een goed functionerende ouder? Die vraag hoor ik nooit gesteld worden maar lijkt me net zo relevant!

Zoals altijd: kijk naar het doel!

Als je gaat zoeken naar het doel van bemoeienis van de werkgever met het privé-leven van de medewerkers, dan gaat het natuurlijk helemaal niet of die dun of dik zijn, veel of weinig slapen, schaken of parachutespringen. Het gaat erom of de medewerker in staat is om het werk te doen waarvoor hij aangesteld is. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Dus als iemand fors overgewicht heeft, maar nooit verzuimt en vol energie productief is, is er geen vuiltje aan de lucht. Loopt de productiviteit terug, dan heb je een punt.

Richt je dus op het zuivere contract tussen werknemer en werkgever: jij doet dit-en-dat werk en daarvoor krijg jij deze beloning. Belemmert jouw leefstijl je zodanig dat je jouw deel van het contract niet meer kunt nakomen, dan hebben we reden om het contract te herzien. Maar omgekeerd ook: als de werkgever haar deel van het contract niet nakomt door bijvoorbeeld veel meer van de medewerker te vragen of de arbeidsomstandigheden laat verslechteren, dan beïnvloedt dat de privé-sfeer en is er ook reden voor gesprek.

Dus werk en privé gescheiden houden? Dat lijkt me onmogelijk. Het zijn twee werelden waarin je je begeeft. Daarmee is je werk van invloed op je privé-leven en andersom. Bewust of onbewust, of je wilt of niet.

WhatsApp ons
1
Stel je vraag via WhatsApp
Heb je een vraag voor ons? Stuur een whatsapp-bericht!