Waar voldoet een goede leidinggevende aan?

Vandaag een artikel naar aanleiding van een vraag die me per email gesteld werd. Het bericht bevatte verder geen toelichting en was anoniem gestuurd, dus waar die vraag vandaan kwam en hoe de vraag ontstaan was, wist ik niet. Toch zat ik even te filosoferen over een antwoord.

Leiding geven.

Ten eerste zal een leidinggevende moeten doen wat zijn functie al doet vermoeden: leiding geven. En hoe vanzelfsprekend dat lijkt, het is in de praktijk lang niet altijd aan de orde. Zo komen we in onze training Coachend Leidinggeven nog regelmatig leidinggevenden tegen die het lastig vinden om leiding te geven. Zeker mensen die vanuit het team zijn opgeklommen om dat team te gaan leiden, blijven liever een zogenaamd meewerkend voorman in plaats van dat ze hun team inhoudelijk het werk laten doen en zelf een ondersteunende factor te worden.

Leiding nemen.

Leidinggeven wordt vooral lastig wanneer je verzuimd om eerst de leiding te nemen. Jij bent nu de leider en dan heb je die positie ook te pakken. Daarmee hoef je geen bullebak van een manager te worden, maar heb je wel koers uit te zetten en moet je in staat zijn knopen door te hakken. Wanneer je dat doet, ontstaat er een heldere relatie tussen jou en je teamleden en kunnen zij makkelijker van jou aannemen dat je leiding geeft.

Bereidheid tot (zelf)reflectie.

Als leidinggevende (maar anderen ook) doe je er goed aan jouw manier van doen te blijven evalueren. Soms vraag je aan jouw leiding om feedback, soms kijk je vooral in de spiegel. Wat doe je al goed, wat kan je misschien beter, hoe voel je je, wat wil je bereiken, wat heb je daarvoor nodig, hoe ga je dat regelen?

Balans in kracht en kwetsbaarheid.

Wanneer je denkt dat je als leidinggevende altijd sterk moet zijn, heb je de afgelopen decennia waarschijnlijk niets meer geleerd over leiderschap. Een belangrijk thema in onze leiderschapstraining Leiderschap met Open Vizier gaat over de kwetsbaarheid, hoe je die misschien liever verborgen houdt en wat het oplevert als die kwetsbaarheid er mag zijn. Een leidinggevende die behalve zijn kracht ook zijn kwetsbaarheid toont, wordt meer van de menselijke maat. Medewerkers kunnen zich beter tot hem verhouden en merken dat het logisch en dus OK is dat je soms in een lastig parket zit, het soms niet weet en zelfs emoties ervaart. Zo geef je een voorbeeld dat door je team gevolgd kan worden en dat zorgt voor gezondere verhoudingen binnen het team en tussen het team en de buitenwereld.

Loslaten maar niet laten vallen.

Tot slot zou ik willen benoemen dat een goede leidinggevende weet los te laten. Als medewerkers laten zien dat ze zelfstandig (willen) kunnen werken, bied je ze de ruimte. Doe je dat niet, dan voelt men zich klein gehouden en zal hun bijdrage voor de organisatie beperkt blijven. Maar loslaten is iets anders dan aan hun lot overlaten. Als leider heb je oog en oor te hebben voor jouw mensen en de behoeften, vragen en verlangens die zij hebben. Je biedt de steun waar ze dat kunnen gebruiken. Om met een mooie slogan te eindigen:

Leiderschap gaat over een stap voorwaarts doen om richting te geven en een stap terug te doen om ruimte te geven.

WhatsApp ons
1
Stel je vraag via WhatsApp
Heb je een vraag voor ons? Stuur een whatsapp-bericht!