De 4 pijlers van effectief communiceren

Onlangs werd mij gevraagd naar een ezelsbruggetje waarmee je kunt checken of je effectief communiceert. Daar heb ik even over nagedacht en ik kwam niet tot een mooie afkorting als OMA, maar wel tot de vier pijlers die wat mij betreft van wezenlijk belang zijn.

pijlers van effectief communiceren

Pijler 1: Wat is je doel, wat wil je bereiken?

Uiteraard communiceer je niet zomaar. Effectief communiceren betekent immers dat je communiceert om een effect te boeken. Je wilt blijkbaar iets duidelijk maken, bijvoorbeeld wat je nodig hebt of een plan waarmee je loopt. Of je wilt met iemand samenwerken en daarin afstemmen hoe jullie dat aanpakken. Als je aan een gesprek begint, kan effectief communiceren betekenen dat je vooraf bedenkt wat je na het gesprek bereikt wilt hebben. Dat helpt je enerzijds om jullie gesprek richting te geven en anderzijds om te checken of alles besproken is wat van belang is.

Pijler 2: Is je intentie zuiver?

Bij effectief communiceren is intentie minstens zo belangrijk. Dat lijkt misschien hetzelfde als je doel, maar ik bedoel er iets wezenlijk anders mee. Waar een doel gaat over de inhoud, gaat intentie over je drijfveer om het aan te kaarten. Stel je bijvoorbeeld dat je met iemand samenwerkt en hij doet iets waar jij last van hebt. Je wilt hem dan feedback geven en aanspreken op zijn gedrag. Maar met welke intentie doe je dat? Doe je dat om hem eens flink de les te lezen of doe je dat om hem te helpen zichzelf te verbeteren? Of je hebt misschien met iemand een meningsverschil en gaat het gesprek aan. Doe je dat om hem van je gelijk te overtuigen of doe je dat om te onderzoeken of je er samen uit kunt komen?

Je zult begrijpen dat je met de ene aanpak vaker een luisterend oor treft dan met de andere aanpak. Effectief communiceren valt of staat dus met je intentie.

Pijler 3: Heb je begrip voor de ander?

Je communicatie is alleen effectief als de ander openstaat voor jouw boodschap. Anders is het als praten tegen de muren. Mensen zijn eerder geneigd voor jouw boodschap open te staan als ze zich gezien en gehoord voelen. Begrip hebben voor de ander betekent niet dat je het 100% eens moet zijn, maar wel dat je kunt voorstellen dat sommigen anders naar zaken kijken. Wanneer je dat doet, kun je daarop aansluiten in jouw betoog. Zelfs wanneer je een hulpvraag van iemand met “Nee” beantwoordt, communiceer je effectiever wanneer je begrip toont voor de behoefte van de ander.

Pijler 4: Gebruik je communicatieve vaardigheden!

De eerste drie pijlers hebben vooral te maken met je voorbereiding en je basishouding in jouw communicatie. Die brengen je al een heel eind, maar dan wel met gebruik van je communicatieve vaardigheden. In onze training Effectief Communiceren leren we je dan ook tal van vaardigheden om op doelgerichte, respectvolle wijze met anderen te communiceren. Sommige vaardigheden heb je misschien al van huis uit meegekregen, anderen zijn nog een uitdaging. Daarom ook dat we veel oefenen tijdens onze trainingen zodat de vaardigheden al een beetje “eigen” worden. Wil jij ook meer bereiken met jouw manier van communiceren, kijk dan eens naar onze training!

Data kon niet geladen worden
WhatsApp ons
1
Stel je vraag via WhatsApp
Heb je een vraag voor ons? Stuur een whatsapp-bericht!